ZWROTY

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży przysługuje Państwu zarówno co do części, jak i co do całości Zamówienia.
Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia do Państwa Produktów lub do wskazanej przez Państwa osoby (innej niż przewoźnik).
Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy złożenie przez Państwa oświadczenia przed upływem wyżej podanego terminu.
W tym celu powinni Państwo złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to być np.: pismo wysłane za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres: sklep@brodacz.shop;
  • lub listownie na adres: BRODACZ, ul. Łony 9/2, 44-200 Rybnik.

Formularz zwrotu

Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na Państwa e-mail, wyślemy potwierdzenie jego otrzymania.

Zwracane Produkty powinni Państwo odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym przekazali Państwo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Zastrzegamy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa przy złożeniu Zamówienia.

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Prawo do zwrotu Produktów (odstąpienia od umowy) nie przysługuje w przypadku:

  • kart podarunkowych;
  • niektórych produktów do pielęgnacji zdrowia i higieny osobistej.

Zwrot należy wysłać na adres: BRODACZ, ul. Łony 9/2, 44-200 Rybnik.

 

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres:

  • poczty elektronicznej na adres: sklep@brodacz.shop;
  • lub listownie na adres: BRODACZ, ul. Łony 9/2, 44-200 Rybnik.

Formularz reklamacji